Πριν προχωρήσουμε στην ενδεχόμενη συνεργασία μας θεωρούμε σωστό να σας παραθέσουμε ένα κείμενο που να αναλύει το σκοπό σύστασης και τους τομείς ενασχόλησης της εταιρείας μας.

Η εταιρεία αυτή συστάθηκε από τον Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε. Καραντώνη Ευάγγελο και τον Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. Παπαδούλη Νικόλαο, με σκοπό να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση σε οποιαδήποτε ηλεκτρομηχανολογική εφαρμογή από το στάδιο της μελέτης - επίβλεψης έως την προμήθεια και την εγκατάσταση αυτής. Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνουμε το αρτιότερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο από άποψη αξιοπιστίας και ποιότητας προϊόντων, όσο και από άποψη οικονομίας για την πελατειακή μας βάση.

Η επιλογή των προϊόντων μας έγινε με μονό κριτήριο την μέγιστη αξιοπιστία και ποιότητα των εφαρμογών μας, ώστε να επιτύχουμε αυτό που ενστερνιζόμαστε δηλαδή το «Ευ ζην» για όλους μας, χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις για το Περιβάλλον, που τόσο έχουμε παραμελήσει τα τελευταία χρονιά.

Το όραμα μας είναι να υπάρχει συνεχής ανάπτυξη και πρόοδος της εταιρείας, με γνώμονα πάντα: "τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την προαγωγή του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου". Οι πραγματικά ενθουσιασμένοι πελάτες είναι η βασικότερη επιδίωξή τους. Αυτό ξεκινάει από την πρώτη γνωριμία, με την ζεστή και φιλική επικοινωνία, για να φτάσει μέχρι την ημέρα της παράδοσης, σεβόμενοι το γεγονός ότι οι αγοραστές ενός ακινήτου, συχνά επενδύουν τους κόπους μίας ζωής για την απόκτησή του.